PS2 SVC CHOS SNKVS.カプコン

Chi nhánh プレイステーション2
Tình trạng hàng hóa Trầy xước ít
Thuế 0%
Phí vận chuyển nội địa Miễn phí vận chuyển nội địa
Giá:
1,600 ¥
308,800
Ghi chú:

こんちき王

113 Đánh giá
112
Tốt
0
Bình thường
1
Không tốt

Mô tả sản phẩm

Dịch
PS2 SVC CHOS カプコンVS.SNK ガードキャンセルフロントステップが楽しかったです。

Sản phẩm được đề xuất

  Estimate Price Messenger