SUNGA リチウムイオンバッテリー 12V 100Ah 1280Wh 電圧表示 BMS内蔵 直列 並列接続 急速充電対応 サブバッテリー 12.8V

Người bán: DuO
5
5 Đánh giá
Giá hiện tại:
49,800 ¥
9,611,400
Thuế: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Miễn phí vận chuyển
Số lượng:
Ghi chú:

DuO

3153 Đánh giá (4.54)
  Estimate Price Messenger