Thủ tục giao hàng


Video hướng dẫn thủ tục giao hàng

Hướng dẫn chi tiết thủ tục giao hàng chỉ với 4 bước đơn giản.

1. Thông báo hàng về đến kho

  • Khi hàng về đến kho của Janbox, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi email thông báo.
  • Vui lòng kiểm tra danh sách sản phẩm hiển thị trên “Trang của tôi” → “Quản lý gói hàng”.

2. Thêm dịch vụ gia tăng

  • Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ gộp hàng, vui lòng chọn các gói hàng bạn muốn gộp và sau đó nhấp vào nút “Gom hàng”.
  • Dịch vụ Gộp hàng chỉ áp dụng khi khách hàng có từ hai gói hàng trở lên được nhập vào kho Janbox.
  • Nếu bạn không yêu cầu sử dụng các dịch vụ gia tăng, vui lòng chuyển sang bước 3.
* Lưu ý: Dịch vụ Gộp hàng hiện chưa áp dụng tại Việt Nam

3. Lựa chọn phương thức vận chuyển

  • Vui lòng chọn phương thức giao hàng & địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.
  • Nếu bạn muốn thêm dịch vụ bảo vệ / dịch vụ đóng gói đặc biệt, vui lòng chọn dịch vụ bạn muốn và chuyển sang bước tiếp theo.
  • Xin lưu ý rằng các dịch vụ đóng gói bảo vệ và đóng gói bảo vệ đặc biệt không thể được áp dụng cho cùng một gói.


4. Thanh toán

  • Vui lòng chọn phương thức thanh toán & Kiểm tra thông tin thanh toán của bạn. Sau đó, chọn "Thanh toán" để hoàn tất thủ tục của bạn.
  • Sau khi thanh toán xong, gói hàng sẽ được chuyển đi quốc tế.
* Thông báo về việc vận chuyển các mặt hàng có giá trị cao:
Đối với những kiện hàng có tổng giá trị vượt quá 200.000 JPY, do việc kiểm tra hải quan ngày càng khắt khe hơn, nên khả năng kiện hàng đó sẽ bị trả lại kho Janbox. Trong trường hợp này, Janbox sẽ hoãn việc vận chuyển gói hàng đó bằng cách tách nhỏ và vận chuyển các gói hàng vào các ngày khác nhau.

Chia sẻ:
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 5 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

  Estimate Price Messenger Whatapp