Nguồn hàng order hàng Nhật

245

Tìm được chỗ nhập hàng chất lượng. Mình nhập hàng ở đây là lần thứ 5 rồi, mỗi lô cũng 20-30 man.

Giá dịch vụ hơi cao so với chỗ khác nhưng đồng tiền đi liền dịch vụ các bác nhé.

Bác nào muốn chắc chắn thì đăng ký thêm dịch vụ chụp ảnh họ chụp ảnh hàng tại kho trước cho mình, mua sắm yên tâm hẳn.

Thấy tư vấn có cả dịch vụ bảo hiểm nhưng chưa thử, chắc lô tới săn sale Black Friday thử xem sao