Quy trình xử lý gói hàng

*Đối với gói hàng thông thường

* Đối với các gói hàng sử dụng dịch vụ gia tăng

Bước  Dịch vụ gộp hàng  Dịch vụ đóng gói bảo vệ/đặc biệt
1

Các đơn hàng được người bán chuyển đến kho Janbox.

2

Sau khi cân gói hàng, hệ thống của Janbox sẽ gửi mail thông báo cho bạn.

3

Kiểm tra thông tin cho gói hàng của bạn và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết như chọn đơn vị vận chuyển, địa chỉ nhận hàng,....

4

Đảm bảo rằng tất cả các gói bạn muốn Hợp nhất được hiển thị trong mục “ Quản lý gói hàng”. Chọn đơn hàng bạn muốn gộp và đăng ký tại nút "Dịch vụ gộp hàng".

Vui lòng chọn một gói mà bạn muốn áp dụng cho dịch vụ tùy chọn và nhấp vào “Thanh toán”. Sau khi xác nhận tất cả thông tin, vui lòng chọn một dịch vụ tùy chọn hoặc Đóng gói bảo vệ hoặc Dịch vụ đặc biệt.

5

Nhân viên Janbox sẽ tổng hợp các gói hàng của bạn vào ngày làm việc sau. Sau khi hợp nhất, gói mới sẽ được hiển thị trên “Thông tin gói” của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thông báo khi gói mới đã được đăng ký.

Nhân viên Janbox sẽ xử lý gói hàng của bạn một cách an toàn vào ngày làm việc tiếp theo. Sau khi hoàn thành việc đóng gói bảo vệ, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email tự động khi công việc này hoàn thành và bạn có thể kiểm tra trọng lượng và phí vận chuyển của gói hàng trên “Thông tin gói hàng”.

6
Thực hiện thanh toán lần thứ 2.

* Gói hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho đến khi bạn đã thanh toán các khoản phí vận chuyển và phí dịch vụ gia tăng còn lại. Vui lòng lưu ý bước này của quy trình.

7
Gói hàng được vận chuyển cho bạn sau khi quá trình thanh toán đã được hoàn thành.

* Lưu ý: Dịch vụ Gộp hàng hiện chưa áp dụng tại Việt Nam
Share:
Was this article helpful?
1 out of 3 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp