Phương thức thanh toán

Có 3 phương thức thanh toán khi khách hàng mua sắm tại Janbox.

1. Ví Janbox 

Ví Janbox là một loại ví điện tử của Janbox và được dùng để thanh toán khi khách hàng thực hiện mua hàng trên sàn Janbox. Bạn có thể nạp tiền vào ví Janbox với số tối thiểu từ 10.000 VND/lần nạp.
Quy đổi 1 J-Points = 1 JPY.
→ Hướng dẫn sử dụng ví Janbox 

Khi bạn đặt giá trên Yahoo Auction/ Mercari/ Rakuma, số tiền mà bạn đặt đấu giá sẽ tự động được giữ lại từ ví Janbox của bạn. Xin lưu ý rằng sau khi kết thúc phiên đấu giá, số tiền sẽ không bị trừ nếu bạn không là người đấu thắng.

Các điều khoản:
 • Ví J-Point chỉ dành cho thanh toán đơn hàng tuyến Nhật, ví US-Point chỉ dành cho thanh toán đơn hàng tuyến Mỹ, ví Vnd có thể thanh toán cho đơn hàng của cả hai tuyến. 
 • Số dư trong ví Janbox không có thời hạn sử dụng.
 • Các khoản thanh toán sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ của loại ví bạn đặt làm mặc định.

2. Thẻ tín dụng/ ghi nợ quốc tế

Chọn thẻ Tín dụng/ Ghi nợ trong phần "Phương thức thanh toán". Bạn có thể thanh toán qua VISA, MasterCard, American Express, Maestro. Tại màn hình thanh toán, chọn loại thẻ ghi nợ và nhập các thông tin như tên, số thẻ, ngày hết hạn. Thông tin thẻ của bạn được bảo vệ bằng SSL.

Trong các trường hợp sau, sau khi Janbox xác định được giá và phí, chúng tôi sẽ thông báo để bạn thanh toán:
 • Bạn có thể sử dụng nó để thanh toán ở cả  2 lần thanh toán phí (mua sắm) hoặc lần thanh toán thứ hai (cho đấu giá và mặc cả).
 • Thanh toán phí bổ sung.
* Các điều khoản:
 • Tất cả các khoản phí sẽ được tính theo Yên Nhật cũng như đơn vị tiền tệ mà bạn đã đăng ký lúc đầu.
 • Đơn vị tiền tệ mà bạn đã thanh toán sẽ được xác định bởi quốc gia phát hành thẻ thanh toán của bạn. Nếu đơn vị tiền tệ đó không tương thích với Janbox, chúng tôi sẽ tính phí thanh toán của bạn bằng đô la Mỹ.

3. Paypal

Chọn PayPal trong phần “Phương thức thanh toán” PayPal sẽ yêu cầu bạn xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Sau khi chọn PayPal làm phương thức thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn của PayPal để xác minh giao dịch của bạn. Janbox sẽ tự động trừ tài khoản PayPal của bạn khi bạn thanh toán đơn hàng hoặc thắng một phiên đấu giá.

* Lưu ý rằng, khi thanh toán qua paypal, bạn sẽ bị tính phí 4,4% số tiền phải thanh toán.
Các trường hợp sau khi Janbox xác định giá và phí, chúng tôi sẽ thông báo để khách hàng thực hiện thanh toán.
 • Bạn có thể thanh toán tại cả 2 lần thanh toán khi mua, mặc cả và đấu giá.
 • Thanh toán phí bổ sung.
Các điều khoản:
 • Khi bạn ở Mỹ, thanh toán của bạn có thể bị từ chối nếu thành phố, tiểu bang, mã bưu điện của bạn không khớp.
 • Nếu quốc gia bạn đăng ký tại Janbox hoặc quốc gia đến cho gói hàng của bạn khác với quốc gia đăng ký tài khoản Paypal của bạn, thì thanh toán của bạn qua PayPal có thể bị từ chối.
 • Tất cả các khoản phí sẽ được liệt kê theo yên Nhật cũng như đơn vị tiền tệ mà bạn đã đăng ký lúc đầu.
 • Đơn vị tiền tệ mà bạn đã thanh toán sẽ được xác định bởi quốc gia phát hành PayPal của bạn. Nếu đơn vị tiền tệ đó không tương thích với Janbox, chúng tôi sẽ tính phí thanh toán của bạn bằng đô la Mỹ.
Share:
Was this article helpful?
12 out of 14 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp