Về ví Janbox


1. Về ví Janbox 

1.1. Ví Janbox là gì?

Ví Janbox là một loại ví điện tử chỉ sử dụng được trên sàn thương mại điện tử Janbox. Ví Janbox bao gồm 3 ví nhỏ hơn: J-Point wallet, US-Point wallet, và Vnd wallet..
Bạn có thể dùng ví Janbox để:
- Thanh toán trực tiếp cho đơn hàng tương tự như Paypal, Visa, Mastercard,...
- Thanh toán trực tiếp giá trị đơn hàng và các loại chi phí khác (gồm chi phí vận chuyển, dịch vụ gia tăng,...)  

1.2 Sự khác nhau giữa 3 ví J-Point, US-Point và Vnd wallet  

J-Point wallet US-Point wallet Vnd wallet
Đơn vị tiền tệ JPY USD VND
Thanh toán Chỉ thanh toán các đơn hàng từ Nhật Bản Chỉ thanh toán các đơn hàng từ Mỹ Dùng cho thanh toán mọi đơn hàng
Rút tiền Không thể rút tiền Không thể rút tiền Có thể rút tiền

1.3. Hướng dẫn sử dụng ví Janbox
Bước 1: Vào trang cá nhân và chọn “Janbox wallet’’.


Bước 2: Đặt ví mặc định.
Janbox sẽ đặt ví J-Point làm ví mặc định cho bạn. Nếu bạn muốn đổi ví mặc định, chọn "Set as Primary" --> YES.


Bước 3:  Nạp tiền vào ví.
Ví Vnd wallet:
Có 5 phương thức nạp tiền cho ví Vnd wallet. Bạn chọn 1 phương thức và điền số tiền muốn nạp. 
* Lưu ý: 1 J-Points = 1 JPY và nạp ít nhất 10.000VND 1 lần nạp.
 • Sau đó, bạn cần làm theo các hướng dẫn để nạp tiền. 
 • Sau khi nạp, màn hình sẽ hiển thị thông báo “Nạp tiền thành công". Vui lòng kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn tại “Ví Janbox" trên "Trang cá nhân" của bạn. 

  Ví J-Point wallet:
  Ví J-Point chỉ cho phép nạp tiền qua Paypal. Nhấn vào "Buy J-Point", điền số tiền cần nạp và làm theo các hướng dẫn. Sau khi nạp, màn hình sẽ thông báo “Nạp tiền thành công".


  Ví US-Point wallet:
  Ví US-Point cũng chỉ cho phép bạn nạp tiền qua PayPal. Nhấn vào "Buy US-Point", điền số tiền cần nạp và làm theo các hướng dẫn. Sau khi nạp, màn hình sẽ thông báo “Nạp tiền thành công".


  2. Điều khoản sử dụng

  • Khách hàng có thể sử dụng ví Janbox để thanh toán bất kỳ khoản phí nào trên Janbox.com thay vì thanh toán bằng thẻ Visa/Mastercard hoặc Paypal.
  • Số tiền trên ví Janbox không có thời hạn sử dụng.
  • Nếu bạn đấu giá bằng ví Janbox, số tiền tương ứng với giá thầu của bạn sẽ tạm thời bị giữ lại cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Khi bạn thắng một cuộc đấu giá, giá bạn đặt sẽ tự động được trừ vào ví Janbox.
  Share:
  Was this article helpful?
  43 out of 47 found it helpful
  Have more questions? Send request

    Estimate Price Messenger Whatapp