Bước giá là gì? Bước giá tối thiểu là bao nhiêu?

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề khi bạn tham gia đấu giá trực tuyến. Bước giá được thiết lập bởi quy định của hệ thống Yahoo Auction và nó phụ thuộc vào giá hiện tại của sản phẩm trong phiên đấu giá. Dưới đây là bước giá đặt thầu tương ứng với giá sản phẩm tại Yahoo Auction:
(Bước giá Janbox đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, bước giá thực tế phụ thuộc vào sản phẩm và quy định của người bán).

Giá sản phẩm  Bước giá
1JPY - 999JPY 10JPY
1,000JPY - 4,999JPY 100JPY
5,000JPY - 9,999JPY 250JPY
10,000JPY - 49,999JPY 500JPY
50,000JPY trở lên 1,000JPY

Ví dụ: Giá hiện tại của sản phẩm là 5,000 yên và bước giá của sản phẩm là 250 yên. Nếu bạn đặt giá 5,100 yên, giá thầu sẽ thất bại. Bạn cần đặt giá thầu tối thiểu là 5,250 yên (Giá hiện tại 5,000 yên + Bước giá 250 yên) để đặt giá thầu thành công. Khi bạn sử dụng tính năng săn phút chót tại Janbox, vào 5 phút cuối phiên đấu giá, nếu giá đặt thầu của bạn thấp hơn giá sản phẩm tại thời điểm đó, tính năng săn phút chót sẽ không thành công.
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp