Tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán hộ của Janbox sau khi thắng phiên đấu giá trên tài khoản Yahoo Auction của mình không?

Trong trường hợp khách hàng có tài khoản đấu giá Yahoo! Auction Nhật Bản, bạn có thể đấu giá trực tiếp trên trang Yahoo! Auction Nhật Bản và sử dụng dịch vụ của Janbox nhằm hỗ trợ thanh toán và xử lý hậu cần vận chuyển. Để sử dụng dịch vụ của Janbox trong trường hợp này, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:
  1. Truy cập & thực hiện đăng ký tài khoản thành viên Janbox.
  2. Liên hệ với CSKH Janbox thông qua Email: [email protected] để được hỗ trợ tích hợp tài khoản Yahoo! Auction với tài khoản thành viên Janbox.
  3. Tham gia đấu giá trên Yahoo! Japan Auction & thực hiện thanh toán, quản lý đơn hàng trên tài khoản Janbox.
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp