Thời hạn thanh toán cho mỗi đơn hàng tính từ khi thắng phiên đấu giá là bao lâu?

Sau khi thắng đấu giá, khách hàng có  3 ngày thanh toán cho đơn hàng đấu giá. Nếu bạn không thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động trừ vào số dư đóng băng của bạn 5000yen cho mỗi link hủy hoặc không thanh toán.
>> Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết đặt hàng tại Chính sách khách hàng thân thiết Janbox
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp