Thời gian nhận được gói hàng từ người bán sau khi thắng phiên đấu giá?

Quy trình giao dịch sau khi thắng phiên đấu giá tại Yahoo Auction sẽ diễn ra như sau:
Thắng đấu giá > Bạn thanh toán cho Janbox > Janbox liên lạc với người bán > Thanh toán & nhận hàng tại kho Janbox Japan > Vận chuyển quốc tế

Sau khi thắng cuộc đấu giá, bạn sẽ thực hiện thanh toán đơn hàng đấu giá cho Janbox. Janbox cần liên lạc với người bán để biết chi tiết phương thức thanh toán và phương thức giao hàng. Thông thường quá trình này mất khoảng 2-3 ngày làm việc. Hơn nữa, khoảng 70% người bán trên Yahoo Auction là những người bán cá nhân. Khi chúng tôi hoàn tất thanh toán với người bán, thông thường sẽ mất khoảng một tuần để người bán gửi hàng đến kho của chúng tôi thông qua đơn vị vận chuyển nội địa tại Nhật Bản.

Do đó, thời gian vận chuyển dự kiến của một đơn hàng đấu giá khoảng 14 ngày tính từ khi gói hàng có mặt tại kho Janbox sau khi thắng phiên đấu giá đến khi giao hàng tại nhà cho khách hàng. Sau khi thắng phiên đấu giá, bạn sẽ nhận được thông báo thời gian nhận hàng dự kiến qua email hoặc hiển thị trên đơn hàng trong trang cá nhân của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận được hàng sau 14 ngày kể từ khi bạn thắng cuộc đấu giá, vui lòng gửi yêu cầu tới trung tâm CSKH Janbox và chúng tôi sẽ giúp bạn xác nhận trạng thái gói hàng của bạn càng sớm càng tốt .
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp