Tại sao tôi phải nộp 10,000 yen vào số dư đóng băng để đấu giá?

Khi khách hàng nạp 10,000 yen vào tài khoản đóng băng, khách hàng đã kích hoạt chức năng đấu giá mà không bị tạm giữ số point trong ví. Khách hàng vẫn có thể sử dụng số point trong ví để mua sắm online. 10,000 yen trong tài khoản đóng băng này sẽ không thể thanh toán đơn hàng và để đảm bảo rằng khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng đấu giá online sau khi thắng. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi khách hàng không còn tham gia đấu giá.
Vui lòng tham khảo thêm: Chính sách khách hàng thân thiết của Janbox'' để biết thêm chi tiết về quyền lợi đấu giá.
Share:
Was this article helpful?
0 out of 0 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp