Tôi có thể hủy đấu giá trực tuyến không?

Dịch vụ đấu giá trực tuyến Yahoo! Japan Auctions

- Đối với đơn hàng đấu giá trực tuyến Yahoo Auction, quý khách được phép hủy thanh toán khi đã thắng thầu và chịu phạt theo quy định của Janbox
- Vì việc hủy thanh toán sau khi thắng đấu giá có thể ảnh hưởng tới công ty Janbox Japan tại Nhật Bản. Khách hàng sẽ chịu phí xử phạt theo quy định của Janbox trong các trường hợp thanh toán chậm, quá hạn, hủy link, bị đánh giá xấu ảnh hưởng đến uy tín của công ty Janbox Japan tại Nhật Bản.

Cụ thể:
- Khi phiên đấu giá chưa kết thúc, khách hàng KHÔNG được phép hủy đơn.
- Khi đã đấu thắng một sản phẩm nhưng khách hàng muốn HỦY ĐƠN, phí mặc định là 2500 yên/đơn, không phụ thuộc vào giá sản phẩm hay cấp độ khách hàng
- Tự động bị khóa kích hoạt chức năng đấu giá nếu hủy thanh toán liên tiếp từ 2 link/tuần.
- Khóa vĩnh viễn chức năng đấu giá trong trường hợp khách hàng cố tình làm ảnh hưởng đến uy tín của Janbox tại Nhật Bản bao gồm: hủy thanh toán nhiều lần làm hỏng nick, bị Y! Auction khóa nick; khách hàng đấu giá có shop gọi điện claim đối tác của công ty Janbox; …). Chúng tôi sẽ thu hồi khoản cọc kích hoạt chức năng đấu giá 10,000 JPY và ngừng giao dịch với khách hàng.
Share:
Was this article helpful?
1 out of 1 found it helpful
Have more questions? Send request

  Estimate Price Messenger Whatapp